top of page

Dir. Bjarne Landgrebe, Spændbeton A/S


Bjarne Landgrebe

A/S Skandinavisk Spændbeton lokal virksomhed i værløse er et af Skandinaviens førende spændarmeringsfirmaer. De er en del af den verdensomspændende CCL gruppe, som er specialister i projektering og udførelse af efterspændte konstruktioner.

Jeg havde fornøjelsen af, at fotografere direktør Bjarne Landgrebe i forbindelse med opdatering af Bjarnes presse fotoportefolio.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Instagram Basic Black
  • Pinterest Basic Black
bottom of page